+37167373037 (info) +37122580220 (digitālā apdruka) +37122077660 (t-kreklu apdruka)

Prasības attiecībā uz oriģinālajiem maketiem digitālajai drukai

Maketu oriģinālus pieņem tikai elektroniskā veidā.
Failu formātiem un informācijas nesējiem jābūt savienojamiem ar platformu IBM PC. Oriģinālajiem maketiem vēlama izdruka (nosūtot pa e-pastu – preview JPG formātā).
Маketus pieņem šādos formātos:
ADOBE ILLUSTRATOR (līdz versijai CS2 ieskaitot), ar šķīdumu attēlu un šriftu ieviešanu «līknēs». Faili formātā EPS, izveidoti nevis ar Abode Illustrator, jāatver un jāsaglabā Abode Illustrator (līdz versijai 8.0 ieskaitot). Izdzēsiet no faila visu neizmatojamo informāciju.
ADOBE INDESIGN (līdz versijai CS2 ieskaitot) ar obligātu pielikumu, kurā norādīti visi maketā izmantotie šrifti un attēli.
ADOBE PHOTOSHOP (līdz versijai CS2 ieskaitot) – tikai fotogrāfijām un grafiskajiem maketiem (bez teksta). Visām neizmantotajām krāsām, slāņiem, ceļiem un kanāliem jābūt dzēstiem.
ADOBE ACROBAT Compatibility Acrobat 5.0 (PDF 1.4), compression ZIP. Krāsu un pustoņu ilustrācijai downsampling 300 dpi. Monohromajiem attēliem downsamplimg 1200 dpi (neizmanto funkcijas OPI).
CORELDRAW (līdz versijai Х3 ieskaitot), ar iesviestajiem rastra attēliem un šriftiem «līknēs». Efekti DropShadow, Transparency, GradientFill, Lens, TextureFill un PostscriptFill jākonvertē Bitmap CMYK 300 dpi.
Maketu krāsu modelis – CMYK šķīdumu un vektoru elementiem.
Var izmantot citus krāsu modeļus (RGB, speciālās Pantone krāsas utt.), bet tādā gadījumā krāsas sakritība ar gaidāmo netiek garantēta.
Aizliegts izmantot dažādus krāsu modeļus vienā dokumentā!
Tekstu nepieciešams konvertēt līknēs.
Маksimālajam mezglu skaitam līknē jāsastāda ne vairāk par 1024.
Sarežģīti gradienti, Mesh-segumi, tekstūras-segumi un PS-segumi jāpārveido rastrā.
Saistītie objekti (Links) jāievieš dokumentā. Маkets nedrīkst saturēt OLE оbjektus un оbjektus, kuri ievietoti, izmantojot Clipboard, objektus ar atribūtu locked un overprint, neredzamus aizdrukājamus objektus vai slāņus.
Dokumentam nav jāpievieno nekāda informācija un tipogrāfijas atzīmes.
Noapaļoti stūri maketā nav jāveido, atstājiet taisnus leņķus.
Caurspīdīgi maketa elementi, rastra efekti (Drop Shadow, Lens u.c..) jākonvertē bitmap.
Vektora efekti (Contour, Envelope u.c..) – tiem jābūt atdalītiem no elementa un konvertētiem «Līknēs».